ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη


Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ενημέρωση: 17-10-2017 11:22 | Προβολές: 1993
Social Media

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το Π.Δ. 79/2013 (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιo », προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου: α) Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας, β) Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, γ) Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμητόρων 2017 (Δημοσίευση 15/09/2017):
http://www.ionio.gr/central/gr/news/9967


 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας PDF file

Πρακτικό Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών Ε.ΔΙ.Π. PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file

Όλα τα σχετικά αρχεία για τη Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας ZIP file


 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών PDF file

Πρακτικό Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών Ε.ΔΙ.Π. PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file

Όλα τα σχετικά αρχεία για τη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών ZIP file


 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής PDF file

Πρακτικό Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών Ε.ΔΙ.Π. PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file

Όλα τα σχετικά αρχεία για τη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής ZIP file


 

Πρώτη δημοσίευση: 13/10/2017 - Ενημέρωση: 16-17/10/2017 - Προσθήκη εκλογικών καταλόγων


 

Βλ. επίσης: Πρακτικά Εκλογών Κοσμητόρων των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου [2017]


Επιστροφή