ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη


Προϋποθέσεις-κριτήρια επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στα Προγράμματα Erasmus και Era Places
Ενημέρωση: 12-11-2014 13:18 | Προβολές: 2183
Social Media

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS 2015-2016

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο φοιτητής πρέπει: α) να είναι κανονικά εγγεγραμμένος στο Τμήμα και να βρίσκεται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών ή σε ανώτερο, β) να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα του Α΄ και του Β΄ Εξαμήνου που να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 40 μονάδες ECTS, γ) να ανταποκρίνεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται από το εκάστοτε ίδρυμα υποδοχής και δ) να προτείνεται από έναν τουλάχιστον καθηγητή του Τμήματος.

B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που οι επιλέξιμοι φοιτητές είναι περισσότεροι σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης ως εξής: (Προσωρινός μέσος όρος βαθμολογίας x συντελεστή 45) + (Σύνολο ήδη πιστωθέντων μονάδων ECTS x συντελεστή 1).
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι λοιπές αιτήσεις εξετάζονται μόνο εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.
Σε κάθε περίπτωση, το τελικό δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων διατηρεί η Συνέλευση Τμήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS (ERA-PLACES)

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. Εκτός των γενικών προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών είναι να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 180 μονάδες ECTS. Κριτήριο επιλογής αποτελεί, εφόσον χρειαστεί, ο μέσος όρος βαθμολογίας.


Επιστροφή