ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη


Προκήρυξη υποτροφιών Πρακτικής Άσκησης Era-Places ακαδ. έτους 2014-2015
Ενημέρωση: 03-12-2014 12:17 | Προβολές: 2130
Social Media

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014 - 2015 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 μηνών) σε χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δράσης ERA - PLACES του Προγράμματος ERASMUS+.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των Τμημάτων τους ή στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των συνεργαζόμενών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πρωτότυπη βεβαίωση αποδοχής από επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής), όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.-Α http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?id=3344&lang=el.

 

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19/12/2014. Για την διευκόλυνση της προετοιμασίας του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στην οργάνωση των τοποθετήσεων των υποτρόφων, παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθώς και τα Γραφεία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των συνεργαζόμενών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, να δέχονται τις σχετικές αιτήσεις φοιτητών, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, καν να τις διαβιβάσουν αξιολογημένες από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και την Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης, στο Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.-Α, το αργότερο μέχρι τις 23/01/2015.

 

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος μας παραμένει στη διάθεση σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Erasmus+ του ΤΕΙ Αθήνας

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιάρης


Επιστροφή