ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη


Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Ενημέρωση: 01-02-2016 14:21 | Προβολές: 1849
Social Media
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης υποτροφιών
Mέγεθος: 81.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στην Ιστορική Συστηµατική Μουσικολογία, δύο (2) υποτροφιών στη Βιόλα και δύο (2) υποτροφιών στο Κόρνο, για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννου Βόζου.

 

Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το αντικείµενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες µε τα ονόµατα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, και τα ονόµατα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισµό.

 

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευομένων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 28η Απριλίου 2016.

 

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – ∆ιεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος,  210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr


Επιστροφή