Πληροφορίες σχετικά με τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που προσφέρει το Τμήμα.

Επικοινωνία:
Καίτη Μπούζη
Τηλ. 26610 87523
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μουσική Ερμηνεία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Ερμηνεία». Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση επιπέδου υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης και καλλιτεχνικής ωριμότητας στη «Μουσική Ερμηνεία».

Αναλυτικά για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσική Ερμηνεία»ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Διδακτορικά προσφέρονται στις δύο κατευθύνσεις σπουδών : Αναλυτικά για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Επίπεδο του Διδακτορικού