Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ι.Π.
Social Media
Δημοσίευση: 11-11-2019 13:27 | Προβολές: 1027
Έναρξη: 11-11-2019 |Λήξη: 16-11-2019
[Έληξε]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό
διάστημα από 1-12-2019 έως 30-11-2021
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1δ του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 του ίδιου νόμου,
2. την υπ’ αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη
δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114).»,
3. την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017, με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία
ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (Α΄114)».
4. την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, με θέμα: «Τροποποίηση της
αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής
των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και
διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των
διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)».


προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής
και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα
από 1-12-2019 έως 30-11-2021, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, από ώρα
11.30 έως 13.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου
ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.
Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη
ημέρα Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.
Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά
τους.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00, αυτοπροσώπως ή
μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
protocol@ionio.gr.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και
Τμήματος Εθνομουσικολογίας.


Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη
<< <
Δεκέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 10-12-2019
Προσεχώς