Οδηγίες για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στον τομέα «Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής» 2021-2022

Social Media
Δημοσίευση: 02-08-2021 09:54 | Προβολές: 937

Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχετε ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για το «Σεμινάριο Έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής» (Χειμερινού εξαμήνου 2021-22), και όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών κατεύθυνσης Μουσικών Επιστημών έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας στον τομέα καταθέτοντας σχετική ερευνητική πρόταση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 

Ερευνητική Πρόταση

Επιλέξτε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει, και εμπίπτει στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής. Πριν ξεκινήσετε να γράφετε την πρότασή σας, ανατρέξτε στο περιεχόμενο των μαθημάτων του τομέα και στη σχετική βιβλιογραφία. Η γραπτή ερευνητική σας πρόταση θα περιλαμβάνει:

 

α) όνομα και αριθμό μητρώου,

β) έναν προτεινόμενο τίτλο,

γ) σύντομη παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας,

δ) διατύπωση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης έρευνας,

ε) τα ερευνητικά ερωτήματα,

στ) την μεθοδολογία (σχεδιασμό της έρευνας και ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων) και

ζ) βιβλιογραφικές πηγές

Στη βιβλιογραφία σας να συμπεριλάβετε 6-10 έγκυρες επικαιροποιημένες πηγές (οι περισσότερες της τελευταίας 10ετίας). Η έκταση του παραδοτέου γραπτού κειμένου είναι από 850-1000 λέξεις, και η μορφοποίηση της συγγραφής της εργασίας και η βιβλιογραφία να γίνουν σύμφωνα με το σύστημα της American Psychological Association (APA, 7η έκδοση). Μαζί με την περίληψη της πρότασης να επισυνάψετε και την αναλυτική σας βαθμολογία.

Έχετε τη δυνατότητα να εκπονήσετε διπλωματική εργασία ερευνητικού προσανατολισμού ή εφαρμοσμένου πρακτικού προσανατολισμού. Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχει βιβλιογραφική επισκόπηση και ερευνητικός ή εφαρμοσμένος σχεδιασμός. Η έκταση της εργασίας ερευνητικού προσανατολισμού κυμαίνεται από 12.000 ως 15.000 λέξεις, και η έκταση της εργασίας εφαρμοσμένου πρακτικού προσανατολισμού συμπεριλαμβάνει και κείμενο που κυμαίνεται από 8.000 ως 10.000 λέξεις. Μπορείτε να επιλέξετε εργασία εφαρμοσμένου πρακτικού προσανατολισμού στη Μουσική Τεχνολογία – Ηχοληψία, στη Διεύθυνση Παιδικής, Σχολικής και Νεανικής Χορωδίας, και στη Μουσική Δημιουργία σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Προϋπόθεση είναι και οι εργασίες να έχουν προσανατολισμό μουσικής παιδαγωγικής ή ψυχολογίας της μουσικής.

Μίτσυ Ακογιούνογλου, Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Ζωή Διονυσίου

E-mail:

akoyunoglou@ionio.gr

e_ioanna@otenet.gr

dionyssiou@gmail.com

Ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων: έως 20 Σεπτεμβρίου 2021


Επιστροφή