Διαδικασία πραγματοποίησης βεβαιωτικού ελέγχου πρόσβασης για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ShareThis
Δημοσίευση: 08-10-2021 13:52 | Προβολές: 9308
image

Διαδικασία πραγματοποίησης βεβαιωτικού ελέγχου πρόσβασης για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της τήρησης των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι την 31η/3/2022

 

1) Ο έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και η ταυτοποίηση των φοιτητών που προσέρχονται στους χώρους του ιδρύματος για την παρακολούθηση της διά ζώσης διδασκαλίας, γίνεται κατά πρώτο λόγο από το εντεταλμένο προσωπικό φύλαξης, κατά δεύτερο δε λόγο και μόνο στις περιπτώσεις που καθίσταται απαραίτητο, από τους διδάσκοντες.

2) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για τους διδάσκοντες και το λοιπό προσωπικό γίνεται ηλεκτρονικά από τον διοικητικό μηχανισμό του ιδρύματος (Διεύθυνση Διοικητικού, Γραμματείες και Πρόεδροι ακαδημαϊκών Τμημάτων), με χρήση της πλατφόρμας «edupass.gov.gr».

3) Ο έλεγχος των φοιτητών από το προσωπικό φύλαξης γίνεται στην είσοδο του εκάστοτε κτηρίου ή, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων του Αργοστολίου και του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, στην είσοδο του campus.

4)  Σε περίπτωση που φοιτητής αρνηθεί τον έλεγχο ή επιχειρήσει να εισέλθει μολονότι δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση, ο φύλακας προσπαθεί να τον μεταπείσει, προκειμένου να απομακρυνθεί. Εάν ο φοιτητής επιμείνει και περάσει, ο φύλακας ειδοποιεί τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή τον Πρόεδρο αυτού ή απευθείας τον εκάστοτε διδάσκοντα, προκειμένου ο διδάσκων να επισημάνει εκ νέου στον φοιτητή ότι δεν επιτρέπεται η είσοδός του στην αίθουσα. Εφόσον εξαντληθούν όλα τα εύλογα μέσα και ο φοιτητής δεν συμμορφωθεί, ο διδάσκων αποχωρεί και ακυρώνεται το μάθημα.

5) Η παρουσία φοιτητών, διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού στους χώρους του ιδρύματος για λόγους που δεν αφορούν άμεσα στη διεξαγωγή μαθημάτων, επιτρέπεται εφόσον έχει γίνει επιτυχώς ο απαραίτητος έλεγχος, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 2 και 3. Σε αντίθετη περίπτωση, το εντεταλμένο προσωπικό φύλαξης επισημαίνει στον όποιο εμπλεκόμενο ότι απαγορεύεται η φυσική του παρουσία στους χώρους του ιδρύματος. Εάν εκείνος δεν συμμορφωθεί, λαμβάνεται κάθε νόμιμη μέριμνα για την απομάκρυνσή του.    


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας