Προκήρυξη υποτροφιών για σπουδές όλων των βαθμίδων στο Μεξικό-Καταληκτική ημερομηνία 21 Ιουλίου 2023 (3 μ.μ. ώρα κεντρικού Μεξικού).

ShareThis
Δημοσίευση: 31-05-2023 18:17 | Προβολές: 2527
Προκήρυξη:
Σύμφωνα με μήνυμα της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Μεξικού προκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών για το 2023, προς αλλοδαπούς υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων/Ελληνίδων και των Κυπρίων, για
 1. κινητικότητα,
  • σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, με μηνιαία χορηγία 12.614,80 μεξικανικά πέσος
  • σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, με μηνιαία χορηγία 12.614,80 μεξικανικά πέσος
 2. σπουδές,
  • β΄ κύκλου (μεταπτυχιακές), μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, με μηνιαία χορηγία 12.614 μεξικανικά πέσος
  • γ΄ κύκλου (διδακτορικές), μέγιστης διάρκειας 36 μηνών, με μηνιαία χορηγία 15.768 μεξικανικά πέσος
 3. έρευνα, σε επίπεδο μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, με μηνιαία χορηγία 12.614 μεξικανικά πέσος (μεταπτυχιακό) ή 15.768 μεξικανικά πέσος (διδακτορικό, μεταδιδακτορικό)

Η υποτροφία χορηγείται για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών/έρευνας/κινητικότητας σε πάνω από 80 συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μεξικού.

Χορηγείται, επίσης,

 • ιατρική ασφάλιση μέσω του Μεξικανικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (IMSS), αρχής γενομένης από τον έβδομο (7ο) μήνα υποτροφίας και με διάρκεια που αντιστοιχεί στη χορηγούμενη περίοδο υποτροφίας
 • απαλλαγή από τη δαπάνη έκδοσης βίζας
 • μετακίνηση (οδική ή αεροπορική) στο εσωτερικό της χώρας, ανάλογα με την έδρα εκάστου Πανεπιστημίου

Η υποτροφία

 • δεν χορηγείται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας/διατριβής συνδεόμενης με την κτήση ενός τίτλου σπουδών
 • δεν μεταφέρεται σε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό για το οποίο χορηγείται
 • δεν δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης ή παράτασης της περιόδου χορήγησής της

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με δημιουργία λογαριασμού χρήστη) έως τις 21 Ιουλίου 2023 (3 μ.μ. ώρα κεντρικού Μεξικού).

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται στην ισπανική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf, στα οποία συμπεριλαμβάνεται, για όλες τις υποκατηγορίες του προγράμματος υποτροφιών

 • επιστολή αποδοχής από συνεργαζόμενο Ίδρυμα υποδοχής του Μεξικού, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο “8.REQUISITOS” της ανωτέρω προκήρυξης,
 • αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού υγείας (εκδοθέν το πολύ 3μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)
 • υπεύθυνη δήλωση και βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τα υποδείγματα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού (AMEXCID)

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται ανά υποκατηγορία υποτροφίας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ισπανική γλώσσα.

Συνιστάται, πριν την υποβολή της αίτησης, η μελέτη του Οδηγού Υποψηφίων

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δεν καλύπτεται από την ιστοσελίδα και την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού (AMEXCID), στο email: infobecas@sre.gob.mx


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας