ΤΜΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Μουσικής»

ShareThis
Δημοσίευση: 17-07-2015 12:36 | Προβολές: 3795
Έναρξη: 17-07-2015 |Λήξη: 04-09-2015
[Έληξε]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Μουσικής»

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Μουσικής»

Ύλη και ημερομηνίες εξετάσεων ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Μουσικής»

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται θα διεξαχθούν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2015, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:
α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.
β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης του τίτλου σπουδών, το πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί το αργότερο με την εγγραφή του φοιτητή. Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή).

Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας έκτασης 2.500 λέξεων σε ένα από τα αναρτημένα θέματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος (music.ionio.gr). Για την κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας, και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής στο e-mail: dionyssiou@gmail.com. Για τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας στο e-mail: miranda@ionio.gr

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Αν. Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή


Ο συνημμένος συμπιεσμένος φάκελος περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον κανονισμό, την ύλη και την ημερομηνία εξετάσεων για το ΠΜΣ «Παιδαγωγική της Μουσικής».


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας