Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Διεύθυνση Ορχήστρας ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS205
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 2
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή