Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS207
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 2
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή