ΠΜΣ "Μουσική Παιδαγωγική": Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ShareThis
Δημοσίευση: 18-12-2019 17:13 | Προβολές: 8429
Έναρξη: 18-12-2019 |Λήξη: 06-02-2020
[Έληξε]
image

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να αποστείλουν μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στη Μουσική Παιδαγωγική», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα: εαρινό 2019-20, χειμερινό και εαρινό 2020-21, και χειμερινό 2021-2022. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή των φοιτητών στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε πέντε περιόδους των 2 ή 3 ημερών για τα πρώτα δύο εξάμηνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Τα επόμενα δύο εξάμηνα η διδασκαλία γίνεται κυρίως με τηλεδιάσκεψη και 2 διήμερα μαθήματα δια ζώσης.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις δύο ειδικεύσεις στο Π.Μ.Σ. θα διεξαχθούν στις 22 Φεβρουαρίου 2020.
Βλ. Ανακοίνωση εισαγωγικών εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 6 Φεβρουαρίου 2020 στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για την κατεύθυνση της «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: dionyssiou@gmail.com
Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: miranda@ionio.gr

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://music.ionio.gr/pedagogy/

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική»
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας