Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην «Μουσική Παιδαγωγική»

ShareThis
Δημοσίευση: 13-05-2020 02:32 | Προβολές: 10082
Έναρξη: 13-05-2020 |Λήξη: 14-09-2020
[Έληξε]
    Πρόσκληση ΠΜΣ 2020-21
Mέγεθος: 108.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Αφίσα ΠΜΣ Μουσική Παιδαγωγική
Mέγεθος: 126.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Ειδικεύσεις:   1. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα

2. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να αποστείλουν μέχρι τις  14 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στη Μουσική Παιδαγωγική», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό 2020-21, χειμερινό και εαρινό 2021-22. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή των φοιτητών στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε περιόδους των 2 ή 3 ημερών για τα πρώτα δύο εξάμηνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Κατά τα δύο ακόλουθα εξάμηνα η διδασκαλία γίνεται κυρίως με τηλεδιάσκεψη και ορισμένα μαθήματα δια ζώσης.

 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις δύο ειδικεύσεις στο Π.Μ.Σ. θα διεξαχθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου 2020 (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:

α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (ακολουθείται το πρότυπο της αίτησης) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

 

Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας σε ένα από τα θέματα που πρατίθενται στο αρχείο Ύλη εξετάσεων. Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες, ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

 

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για την κατεύθυνση της «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: dionyssiou@gmail.com

Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: miranda@ionio.gr

 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://music.ionio.gr/pedagogy/

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

Κατεύθυνση

Αριθμός

θέσεων (ανώτατο όριο)

Δίδακτρα

(συνολικά)

Τύπος εισαγωγικών εξετάσεων

Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα

20

4000,00

Προφορικές & Εργασία

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

10

4000,00

Προφορικές

 

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική»

 

Ζωή Διονυσίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας