Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 για το ΠΜΣ

ShareThis
Δημοσίευση: 09-06-2020 14:08 | Προβολές: 1178
Έναρξη: 09-06-2020 |Λήξη: 26-09-2020
[Έληξε]
    Ύλη εξετάσεων ΠΜΣ 2020-2021
Mέγεθος: 135.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Α. Γραπτή εργασία
Επιλέξτε ένα από τα δύο παρακάτω θέματα και αναπτύξτε το σε 700-1000 λέξεις, στηρίζοντας τα
επιχειρήματά σας στην εμπειρία σας, και σε ελληνική και ξένη σχετική βιβλιογραφία.
1. Πώς μπορεί η μουσική εκπαίδευση να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη παιδιών
προσφύγων στις τάξεις υποδοχής των σχολείων στη χώρα μας;
2. Πώς μπορεί η μουσική εκπαίδευση να προωθήσει την έννοια της συμπερίληψης στις
σχολικές τάξεις της χώρας μας;
Β. Δήλωση σκοπού
Αναπτύξτε σε 300-400 λέξεις το σκοπό για τον οποίο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το
συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.
Mail αποστολής εργασιών ως τις 14/9/2020
dionyssiou@gmail.com & mitsiako@gmail.com
Θέματα προφορικών εξετάσεων
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε δύο ομάδες, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου (ώρα 6.00 μ.μ.) και το
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 (ώρα 10.00 π.μ.), στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο,
Κέρκυρα)
1. Θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης και θεωρίες διδακτικής σε σχέση με τη μουσική.
2. Πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση (prima vista) τραγουδιού.
3. Τραγούδι με ταυτόχρονη αρμονική συνοδεία σε μουσικό όργανο (π.χ. πιάνο, κιθάρα,
γιουκαλίλι, κλπ.). Δύο τραγούδια της επιλογής σας διαφορετικού μουσικού είδους ή στιλ.
4. Συγγραφή περίληψης (στα ελληνικά) προερχόμενης από ένα άρθρο (στην αγγλική γλώσσα)
που θα δοθεί στους υποψήφιους για ανάγνωση (θα δοθεί χρόνος 30 λεπτών).
Βιβλιογραφία για προετοιμασία:
Κοκκίδου, Μ. (2015). Διδακτική της Μουσικής: Νέες προκλήσεις, νέοι ορίζοντες. Fagotto books.
McPherson, G. (Ed.) (2016). The Child as musician: A handbook of musical development (2nd ed.).
Oxford University Press.
Βιβλία επιλογής:
Παπαπαναγιώτου, Ξ. (Επιμ.) (2013). Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής (2η έκδ.). Ελληνική
Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). (Κεφάλαια 10 και 11)
Στάμου, Λ. (Επιμ.) (2019). Διαλεκτική και πρωτοπορία στη μουσική παιδαγωγική. Ελληνική Ένωση
για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). (Κεφάλαια 1 και 13)
Green, L. (2014) Άκουσε και Παίξε! Πώς να απελευθερώσετε την ακουστική αντίληψη των μαθητών
σας και τις δεξιότητές τους στον αυτοσχεδιασμό και στην εκτέλεση (Μτφρ.-Επιμ.: Ζ.
Διονυσίου & Μ. Κοκκίδου). Fagotto Books. (ολόκληρο)

Από τα δύο βιβλία της βασικής προετοιμασίας επιλέξτε και μελετήστε δύο κεφάλαια από το κάθε
βιβλίο. Από τα τρία βιβλία επιλογής επιλέξτε ένα βιβλίο και μελετήστε τα δύο προτεινόμενα
κεφάλαια από αυτό ή ολόκληρο αν επιλέξτε το 3ο. Διευκρινήσεις και ερωτήσεις σχετικά με τη
βιβλιογραφία και την προετοιμασία των υποψηφίων στα παραπάνω e-mails.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας