Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στη «Μουσική Παιδαγωγική» - Παράταση υποβολής αιτήσεων 20/09/2022

ShareThis
Δημοσίευση: 06-04-2022 12:41 | Ενημέρωση: 12-09-2022 10:22 | Προβολές: 4752
Έναρξη: 06-04-2022 |Λήξη: 20-09-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  2022.3 Ύλη εξετάσεων ΠΜΣ
Mέγεθος: 304.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 223.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να αποσταλούν  ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, υπόψη κ. Καίτης Μπούζη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, 49100, Κέρκυρα, καθώς και ηλεκτρονικά στις παρακάτω δύο διευθύνσεις, έως τις 20/9/2022.
Ζωή Διονυσίου – dionyssiou@gmail.com
Μίτσυ Ακογιούνογλου – mitsiako@gmail.com

Ειδίκευση: «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα»

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να αποστείλουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 20 Σεπτεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στη Μουσική Παιδαγωγική», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό 2022-23, χειμερινό και εαρινό 2023-2024. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα διεξάγονται δύο απογεύματα την εβδομάδα με τηλεδιάσκεψη και ένα τετραήμερο δια ζώσης ανά εξάμηνο στην Κέρκυρα.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται θα διεξαχθούν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:

α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξ ωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (Αυτά τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στις παρακάτω δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Καλούνται επίσης να στείλουν τη δήλωση σκοπού και τη γραπτή εργασία στο θέμα που θα επιλέξουν, όπως περιγράφεται στο αρχείο με τίτλο Ύλη των εξετάσεων, ως τις 5 Σεπτεμβρίου 20 Σεπτεμβρίου 2022.

κα Ζωή Διονυσίου: dionyssiou@gmail.com 
και κα Μίτσυ Ακογιούνογλου: mitsiako@gmail.com

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνουν δεκτοί 20-25 φοιτητές:

Κατεύθυνση

Αριθμός

θέσεων (ανώτατο όριο)

Δίδακτρα

(συνολικά)

Τύπος εισαγωγικών εξετάσεων

Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα

20-25

4000,00

Προφορικές & Εργασία

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. 
Αν. Καθηγήτρια Αθηνά Φυτίκα


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας