ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(14770) Για την εξέταση των μαθημάτων "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I"

Ενημέρωση: 04-06-2020 14:27

Ανακοινώνεται ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα εξεταστούν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4ης Ιουνίου 2020). Ειδικά, ωστόσο, για τα μαθήματα "Ιστορική Μουσική Ανθολογία I" και "Μουσική Θεωρία και Πράξη I", που προαπαιτούνται για τη δήλωση μαθημάτων στο Β΄ έτος, θα ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξεταστούν δύο φορές τον Σεπτέμβριο (σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες).

(14691) Ανακοίνωση του Τμήματος για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Ενημέρωση: 20-05-2020 13:16

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως κατά την περίοδο 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου.

Εξαιρούνται τα κατωτέρω διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται ως μη διδαχθέντα κατά το λήγον εξάμηνο:

Ορχήστρα (και Πρακτική Ορχήστρας), Χορωδία, Μουσική Δωματίου και όλα τα Μουσικά Σύνολα, Σκηνική Άσκηση, Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης.

Ειδικά όσον αφορά τις Διπλωματικές Εργασίες στην Κατεύθυνση της Εκτέλεσης, αναβάλλεται η διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και βαθμολόγησής τους για την εξεταστική περίοδο του φθινοπώρου, σε πιθανώς διευρυμένο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σχετικών ρεσιτάλ/συναυλιών. 

Το ίδιο (αναβολή της εξεταστικής διαδικασίας) ισχύει και για τα Κρουστά (ως Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο και ως Όργανο επιλογής), λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.