ΔΠΜΣ Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου: Ωρολόγιο Πρόγραμμα 1ου εξαμήνου - 1ης Περιόδου (2018-20)
Social Media
Δημοσίευση: 22-11-2018 14:31 | Προβολές: 1630

 Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου (έκδοση 1) για το πρώτο εξάμηνο της πρώτης περιόδου (2018-20) και είναι διαθέσιμο σταθερά στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης όλων των σελίδων του ιστοχώρου του Προγράμματος (https://music.ionio.gr/sonarts/).

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση με παρουσία όσων φοιτητών διαμένουν στην Κέρκυρα και ταυτόχρονη διαδικτυακή σύνδεση όσων αδυνατούν να παρευρίσκονται εδώ. Η διαδικτυακή σύνδεση στηρίζεται στην εφαρμογή Βig Βlue Βutton (https://bigbluebutton.org) και λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της θα ακολουθήσουν σύντομα σε επόμενη ενημέρωση.

Επί πλέον ορίζονται τρείς (3) συναντήσεις στην Κέρκυρα όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο (τέλη) και τον Μάρτιο.

Οι ημερομηνίες του Δεκεμβρίου είναι: Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018. Οι ακριβείς ημερομηνίες των υπολοίπων δύο συναντήσεων θα ανακοινωθούν στην συνέχεια και μετά από συνεννόηση διδασκόντων και φοιτητών.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιείται τα απογεύματα των ημερών Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή. 

Το πρόγραμμα αυτό δημοσιεύεται κατ'αρχήν σαν οδηγός και ενδέχεται να αλλάξει σε συνεννόηση των φοιτητών με τους διδάσκοντες.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της σύνδεσης των φοιτητών με την πλατφόρμα των διαδικτυακών τους μαθημάτων καθώς και για μια έκτακτη ώρα συνάντησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας για την εξοικείωση με το σύστημα αυτό

ο Διευθυντής του Προγράμματος
Α. Μνιέστρης


Επιστροφή
ENGLISH