Επιτροπές ΔΠΜΣ
Α. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
 
Η διοίκηση του ΔΠΜΣ ασκείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Με απόφαση των Συνελεύσεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας η επιτροπή αυτή αποτελείται από τους:
 
- Ανδρέα Μνιέστρη, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Διευθυντή του ΔΠΜΣ
- Δήμο Δημητριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Ανδρέα Φλώρο, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Θεόδωρο Λώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Απόστολο Λουφόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Αναπληρωτή Διευθυντή του ΔΠΜΣ
- δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών (δεν έχουν ακόμα οριστεί)
 
Καθήκοντα γραμματέως ασκεί το μέλος ΕΤΕΠ, κα. Αικατερίνη Μπούζη
 
Β. Συντονιστική Επιτροπή
 
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και αποτελείται από τους:
 
- Ανδρέα Μνιέστρη, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Διευθυντή του ΔΠΜΣ
- Δήμο Δημητριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Ανδρέα Φλώρο, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Θεόδωρο Λώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Απόστολο Λουφόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Αναπληρωτή Διευθυντή του ΔΠΜΣ
 
Γ. Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων
 
Για την κατεύθυνση (Α) “Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία”
- Ανδρέας Μνιέστρης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
- Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 
Για την κατεύθυνση (Β)  "Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή”
- Ιωάννης Ζάννος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Θεόδωρος Λώτης, Αναπληρωτής Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Ενημέρωση: 31-07-2018
ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας