Μουσική Παιδαγωγική

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23 θα λειτουργήσει μόνο η ειδίκευση του Π.Μ.Σ «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα»

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Παιδαγωγική» με δύο ειδικεύσεις:

1. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα

2. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» είναι: η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και έρευνας στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας, με σκοπό μία σύγχρονη θεώρηση της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης και της διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα, με έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην κριτική και βιωματική προσέγγιση της μουσικής παιδαγωγικής και στην παροχή μιας διεπιστημονικής θεώρησης της μουσικής εκπαίδευσης που προκύπτει από το διάλογο με διάφορα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης χορωδίας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η καινοτομία του εν λόγω Π.Μ.Σ. έγκειται στη διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική φύση της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και στις δυνατότητες σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη στη μουσική διδασκαλία-μάθηση με ποικίλους τρόπους σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια, που αποτελούν βασικές μεθοδολογικές αρχές που θεραπεύονται στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής, νεανικής & σχολικής χορωδίας.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και το πρόγραμμα σπουδών ισοδυναμεί με εκατόν είκοσι (120 ECTS). Ο συνδυασμός θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας αποσκοπεί στο να αποδώσει με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη.

Αν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τα παραπάνω αντικείμενα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χαρά σας περιμένουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο επόμενος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα πρόκειται να αρχίσει τον Οκτώβριο  του 2022. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο εν λόγω Π.Μ.Σ. πρόκειται να αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα την άνοιξη του 2022.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου

Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://music.ionio.gr/pedagogy/

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας