ΔΠΜΣ Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν από κοινού και λειτουργούν  από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η εξειδίκευση στο πεδίο της εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών της εγγραφής-επεξεργασίας-αναπαραγωγής του ήχου στην τέχνη και στην παραγωγή.

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»: Εγγραφές και Αποτελέσματα Επιτυχόντων ακαδ. έτους 2018-19
Δημοσίευση: 16-11-2018 13:29
Ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες ανά κατεύθυνση, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Τμήματος Τεχνών ΄Ηχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2018-2019, σύμφωνα με την από 13-11-2018 απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 16 έως και Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018. Αποστολή δικαιολογητικών: ηλεκτρονικά μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2018. Έναρξη μαθημάτων 26 Νοεμβρίου 2018.
ENGLISH