ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη


Πρακτική Άσκηση: Ανάρτηση εγγράφων και οδηγιών
Ενημέρωση: 03-07-2017 15:21 | Προβολές: 1950
Social Media

Οδηγίες συμπλήρωσης εγγράφων Πρακτικής Άσκησης

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές πως μετά το πέρας της Πρακτικής τους Άσκησης (το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου) θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι (ή γνωστοί τους με εξουσιοδότηση) τα παρακάτω έξι (6) έγγραφα:

1. Συμφωνητικό συνεργασίας: Πρόκειται για ένα από τα 3 συμφωνητικά που παραλάβατε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης πριν ξεκινήσετε την Πρακτική σας Άσκηση. Θα πρέπει να έχει ΥΠΟΓΡΑΦΗ και ΣΦΡΑΓΙΔΑ από τον υπεύθυνο του φορέα σας για να γίνει δεκτό.

2.  Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης: Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται ΜΟΝΟ από τον υπεύθυνο του φορέα σας.

3. Παρουσιολόγιο Πρακτικής Άσκησης: Υπογράφεται από εσάς ΚΑΙ τον επόπτη σας για κάθε μέρα που εργαστήκατε στο φορέα σας στο διάστημα 1/7/-31/8/2017. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν υπογραφές σε όλες τις μέρες τις οποίες εργάζεστε.

4. Έκθεση αξιολόγησης Φορέα: Συμπληρώνεται και υπογράφεται ΜΟΝΟ από τον υπεύθυνο του φορέα σας.

5. Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή: Συμπληρώνεται και υπογράφεται ΜΟΝΟ από εσάς.

6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου: ΔΕΝ συμπληρώνετε κάτι στο τμήμα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ" αλλά από τα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ" και κάτω. Στα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ" το 10. Ημερομηνία Εξόδου συμμετέχοντα βάζετε 31/8/2017 και στο 4. ΑΛΛΟ ID βάζετε τον αριθμό δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας. Στο πεδίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ να γράψετε ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ανεξαιρέτως του τόπου που πραγματοποιήσατε την Πρακτική σας Άσκηση. Στα τμήματα Α, Β , Γ, και Δ, βάζετε "Χ" σε όποιο κουτάκι σας αντιπροσωπεύει πχ. Στο Α, εάν δεν είστε ούτε εγγεγραμμένος άνεργος, ούτε αναζητάτε εργασία, βάζετε "Χ" στο αντίστοιχο κουτάκι Α.3.2. Στο Β πχ. βάζετε το Β4 (είμαι φοιτητής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης). Στο Γ βάζετε Γ4 (απόφοιτος Λυκείου) εκτός αν έχετε πτυχίο και από άλλο πανεπιστήμιο οπότε βάζετε "Χ" στο Γ6. Στο Δ βάζετε "Χ" αν ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες που γράφει. Αν όχι, δεν βάζετε τίποτα. Τέλος, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και βάζετε την υπογραφή σας στην αρχή της πρώτης σελίδας στο κενό διάστημα μετά από τα γράμματα ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4: - ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ.


Επιστροφή