Διαδικασία Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα μουσικά Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εξής.

Σε εφαρμογή της παρ. 15 του ως άνω άρθρου, εκδόθηκε η απόφαση με αρ.  Φ.253/66947/Α5/14.06.2023 (Β΄ 3927) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ρυθμίζει ειδικότερα θέματα του τρόπου εισαγωγής.

Ενημέρωση: 13-10-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας