Μετά την Εισαγωγή

Η εισαγωγή ενός/μιας φοιτητή/τριας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δεν συνιστά αυτομάτως και την επιτυχή εισαγωγή του/της στην κατεύθυνση σπουδών της προτίμησής του/της. Ειδικότερα για την παρακολούθηση της Κατεύθυνσης Μουσικής Εκτέλεσης, προαπαιτούνται συγκεκριμένες υψηλού επιπέδου δεξιότητες πάνω στο όργανο και την ειδίκευση που επιθυμεί ο/η φοιτητής/τρια να σπουδάσει.

Προκειμένου να πιστοποιηθεί η επάρκεια των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών και το υψηλό επίπεδο εκτελεστικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων που προαπαιτούνται, πραγματοποιούνται ειδικές ακροάσεις. Οι ακροάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στην αρχή κάθε ακ. έτους από καθηγητές της Κατεύθυνσης Μουσικής Εκτέλεσης. Το περιεχόμενο και το ζητούμενο ρεπερτόριο της ακρόασης, διαφοροποιείται ανά ειδίκευση, οι δε ακριβείς ημερομηνίες των ακροάσεων ανακοινώνονται στα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε ακ. έτους.

Σε περίπτωση θετικής εισήγησης από την επιτροπή των ακροάσεων, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του στην Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν λάβει θετική εισήγηση, μπορεί να επαναλάβει την ακρόαση στην αρχή του 2ου έτους σπουδών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η Ειδίκευση στην Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα όργανα για τα οποία ανακοινώνεται ύλη ακροάσεως.

- Το κάθε διδασκόμενο αντικείμενο της Κατεύθυνσης Μουσικής Εκτέλεσης λειτουργεί με σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνέργειας με τα υπόλοιπα ως προς το περιεχόμενο αλλά και τον αριθμό των φοιτητών που δύναται να το διδαχθούν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Π.Π.Σ. στο σύνολό του.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των ειδικεύσεων που δεν διδάσκονται από το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, αποτελεί η ύπαρξη πιστώσεων για την πρόσληψη του απαραίτητου εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού.

 

Ακολουθούν οι ειδικές απαιτήσεις ρεπερτορίου των διαφόρων ειδικεύσεων. (Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους διδάσκοντες).

Φλάουτο
Διδάσκουσα: Αν. Καθ. Ρία Γεωργιάδου (riageo@ionio.gr)

Τρία πρωτότυπα έργα διαφορετικών εποχών από τον βασικό κορμό του φλαουτιστικού ρεπερτορίου, εκ των οποίων ένα έργο 20ού ή 21ου αιώνα καθώς και τη σπουδή Νο. 10 (pour la sonorité) από τις 12 σπουδές για φλάουτο του Marcel Bitsch.
Συνολική ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος προς παρουσίαση: 40´

 

Κλαρινέτο:

Διδάσκων: Γιάννης Σαμπροβαλάκης (samprovalakis@ionio.gr)


1) Μία σπουδή από τη συλλογή του Béla Kovács “Hommages à…” για σόλο κλαρινέτο

2) Ένα σύντομο έργο του 20ού ή 21ου αιώνα για σόλο κλαρινέτο

3) Ένα κοντσέρτο

Συνολική διάρκεια: 30΄

 

Φλάουτο με ράμφος:

 1. αντιθετικά μέρη σονάτας του 18ου αιώνα (Handel, Telemann, Marcello κ.α.)
 2. ένα έργο για σόλο φλάουτο με ράμφος (van Eyck, Telemann κ.α.)
 3. ένα έργο ελεύθερης επιλογής

Φλάουτο τραβέρσο:

 1. αντιθετικά μέρη σονάτας του 18ου αιώνα (Handel, Telemann, Bach)
 2. αντιθετικά μέρη γαλλικής σουίτας του 18ου αιώνα (Hotteterre, de la Barre, Philidor)
 3. ένα έργο για σόλο φλάουτο (Telemann, Quantz)

 

Βιολί
Διδάσκων: Aν. Kαθ. Σπύρος Γκικόντης (sgikontis@hotmail.com)

1) Μία κλίμακα σε τρεις οκτάβες, τρίτες και όγδοες.
2) Ένα 1o μέρος ρομαντικού κοντσέρτου (Lalo, Bruch, Mendelsohn, Sibelius, Brahms, Paganini, Tchaikovksy).
3) Ένα 2ο ή 3ο μέρος από τα κοντσέρτα του W.A. Mozart.
4) Ένα μέρος από τις Σονάτες και Παρτίτες του J.S. Bach για σόλο βιολί.
5) Ένα καπρίτσιο N. Paganini ή ένα καπρίτσιο R. Kreutzer από τoυς αριθμούς 27-42.

Βιόλα
Διδάσκων: Καθ. Ανδρέας Γεωργοτάς (ageorgot@ionio.gr)

Δύο μέρη από τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο (μεταγραφή για σόλο βιόλα) του J.S. Bach ή δύο μέρη από τις Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί (μεταγραφή για σόλο βιόλα) του J.S. Bach.

Βιολοντσέλο
Διδάσκων: Kαθ. Iωάννης Τουλής (jtoulis@ionio.gr)

1) Ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος από τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο του J.S. Bach
2) Μία από τις 21 ασκήσεις του Jean-Louis Duport ή από το βιβλίο "Hohe Schule des Violoncello-Spiels", op. 73, του David Popper.
3) Ένα μέρος κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα ή ένα μέρος ενός έργου του ρομαντικού ρεπερτορίου.

Πιάνο

Διδάσκων: Καθ. Χαράλαμπος Βασιλειάδης (lambisvera@gmail.com)

Tρία έργα, και συγκεκριμένα: μία σπουδή του F. Chopin, ένα πρελούδιο και φούγκα του J.S. Bach και ένα 1ο μέρος από σονάτα του L.v. Beethoven. Τα έργα πρέπει να αποδοθούν από μνήμης.

Παιδαγωγική του Πιάνου
Διδάσκουσα: Αν. Καθ. Αθηνά Φυτίκα (afytika@ionio.gr)

Τρία πρωτότυπα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου (όχι μεταγραφές), που πρέπει να αποδοθούν ολόκληρα (εφόσον το έργο αποτελείται από περισσότερα μέρη), εκ των οποίων: ένα έργο του 18ου αιώνα, ένα του 19ου και ένα του 20ού ή 21ου αιώνα.
Συνολική ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος: 30´

Τσέμπαλο
Διδάσκουσα: Επ. Καθ. Αικατερίνη Μιχοπούλου (michopouloukatetrina@yahoo.com)

1) J.S. Bach: Πρελούδιο και φούγκα από το πρώτο η το δεύτερο βιβλίο τού «Das wohltemperierte Klavier» («Το καλοσυγκερασμένο πληκτροφόρο»).
2) J.S. Bach: Τρία μέρη από μία Γαλλική Σουίτα (Allemande, Courante, Sarabande).
3) D. Scarlatti: Δύο σονάτες.

Βιόλα ντα γκάμπα
Διδάσκων: Kαθ. Iωάννης Τουλής (jtoulis@ionio.gr)

1) Μία recercada του Diego Ortiz.
2) Ένα πρελούδιο η/και ένα division του Ch. Simpson ή ένα κομμάτι του Tobias Hume.
3) Δύο μέρη ενός έργου του γαλλικού ή του γερμανικού μπαρόκ.

Μονωδία
Διδάσκουσα: Αν. Καθ. Ρόζα Πουλημένου (rosacappon@hotmail.com)

Τέσσερα έργα, και συγκεκριμένα: μία άρια αντίκα, ένα ληντ, μία άρια ορατορίου και μία άρια όπερας.

Διεύθυνση Ορχήστρας
Διδάσκων: Καθ. Μίλτος Λογιάδης (miltoslog@yahoo.gr)

Το απαιτούμενο ρεπερτόριο ορίζεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Όργανα και τραγούδι Τζαζ

Διδάσκοντες:

Καθ. Δήμος Δημητριάδης (dimosion@gmail.com)
Επ. Καθ. Γιώργος Κοντραφούρης (fouris_67@yahoo.com)
Επ. Καθ. Στέφανος Ανδρεάδης (stefanosandreadis@hotmail.com)

1) Ένα κομμάτι επιλογής του υποψηφίου (πρέπει να προσκομιστεί η παρτιτούρα σε 3 αντίγραφα). Εάν το κομμάτι είναι τζαζ και περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμό, συνοδεία θα είναι διαθέσιμη απο τους καθηγητές.
2) Θέμα και αυτοσχεδιασμός στα παρακάτω κομμάτια (με το ζητούμενο tempo):
Blue Monk (Thelonious Monk), περ. 100 στο τέταρτο, ή Billie’s Bounce (Charlie Parker), περ. 132 στο τέταρτο.
Blue Bossa (Kenny Dorham), περ. 168 στο τέταρτο.
Afternoon in Paris (John Lewis), περ. 126 στο τέταρτο.
3) Ακουστική αναγνώριση διαστημάτων και κλιμάκων.
4) Αυτοσχεδιασμός με το αυτί πάνω σε άγνωστες (απλές) συγχορδίες.
5) Ένα άγνωστο (εύκολο) κομμάτι prima vista.

Ειδικά για τους ντράμερ:
Για τα 1 και 2: Ρυθμική συνοδεία στα παραπάνω κομμάτια (υποχρεωτικά και επιλογής), αυτοσχεδιασμός πάνω στη φόρμα των κομματιών και σε τετράμετρα-οκτάμετρα (trades).
Για το 3: Υπαγόρευση ρυθμικών μοτίβων για αναπαραγωγή από τον εξεταζόμενο και ακουστική αναγνώριση των βασικών συγχορδιών της τζαζ.
Για το 5: Ρυθμική αναπαραγωγή της μελωδίας ενός απλού κομματιού (standard) και syncopation.

Κιθάρα

Διδάσκουσα: Κορίνα Βουγιούκα, ακαδημ. υπότρ. (korinavgk@gmail.com)

Ύλη εσωτερικών ακροάσεων για εισαγωγή στην Κ.Ε. Κιθάρας

 • Μια σπουδή H. V. Lobos.
 • Μια σονάτα του D. Scarlatti ή μια φαντασία του D. Kellner.
 • Ένα έργο από τα ακόλουθα:
 1. J. K. Mertz, Elegie
 2. M. Giuliani, Παραλλαγές op. 107
 3. Giuliani, Grande Ouverture
 4. Sor, Παραλλαγές op. 9
 5. Sor, Grand Solo
 6. Aguado, Rondo op.2 No.2
 • Ένα έργο από τα ακόλουθα:
 1. I. Albeniz, δύο μέρη από το έργο SuiteEspañolaop. 47
 2. J. Rodrigo, δύο μέρη από το έργο TresPiezasEspañolas
 3. J. Turina, δύο μέρη από το έργο Sonataop. 61
 • Ένα έργο επιλογής του φοιτητή.

Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας

Διδάσκων: Επ. Καθ. Δημήτρης Κτιστάκης (dimitrisktistakis@ionio.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι για την Κατεύθυνση Εκτέλεσης Διεύθυνση Μικτής/Επαγγελματικής Χορωδίας, καλούνται να προετοιμάσουν τα παρακάτω έργα:

 1. Ένα Χορικό (Choral)από το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του J. S. Bach(Ταυτόχρονο παίξιμο στο πιάνο και τραγούδι την εκάστοτε φωνή που θα ζητηθεί, χωρίς να την υποστηρίζουμε στο πιάνο). Κυλιόμενο
 2. Ένα από τα παρακάτω:

  α.Locusiste του Α. Bruckner (Διεύθυνση-Τραγούδι)

  β.EsgehteinWhendurchdenWaldτουJ.Brahms op.62, nr. 6(Διεύθυνση-Τραγούδι)

  γ.Richtemich Gott, F. Mendelssohn Bartholdy op. 78 nr.2 (Διεύθυνση-Τραγούδι)
 3. Συνοδεία και τραγούδι (ταυτόχρονα) μιας Άριας Ορατορίου στο πιάνο, (συνοδεύοντας ο ίδιος τον εαυτό του), ή μια Άρια Αντίκα (ελεύθερης επιλογής υποψηφίου).

* Η επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει τον υποψήφιο σε ασκήσεις ακουστικών ικανοτήτων.

Κρουστά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν στην ακρόαση ένα πρόγραμμα (Όχι αποσπάσματα από ρεπερτόριο ορχήστρας!) που θα αντιπροσωπεύει τις προσωπικές τους καλλιτεχνικές ικανότητες, συνολικής διάρκειας έως 20 λεπτών.

Ενδεικτικά:

Μελωδικά Κρουστά Όργανα:    

 • Στο Xylophone ή στη Marimba κλίμακες μείζονες και ελάσσονες (σκάλα, τριφωνία (arpeggio), αναστροφές της τριφωνίας (arpeggio)) με χρήση 2 μπαγκετών.
 • Στο Xylophone ή στη Marimba μια σπουδή ή ένα έργο επιλογής υποψηφίου με χρήση 2 μπαγκετών.
 • Στο Vibraphone ή στη Marimba μια σπουδή ή ένα έργο με χρήση 4 μπαγκετών.
 • Prima Vista (Κατά προτίμηση)

Snare Drum: Δυο σπουδές ή δυο έργα ή σπουδή και έργο επιλογής υποψηφίου :

 • 1 in concert style  
 • 1 in rudimental style
 • Prima Vista (Κατά προτίμηση)

Timpani   

 • Μια σπουδή ή ένα έργο επιλογής υποψηφίου
 • Prima Vista (Κατά προτίμηση)

Τρομπέτα

Για την κατεύθυνση Εκτέλεσης Τρομπέτας οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται στα έργα:
α. J.N.Hummel: Concerto in E bemol 1o και 2ο μέρος.
β. Vassily Brandt: Concertpiece opus 12.
γ. Theo Charlier: 36 Etudes Transcendantes: No 1 η Νο 2.
 

Κοντραμπάσο

Μία κλίμακα σε τουλάχιστον 2 οκτάβες.
Μία άσκηση από τις 86 ασκήσεις Hrabe.
Ένα μέρος κονσέρτου. 

 

Εκκλησιαστικό Όργανο

A) Ένα πρελούδιο και φούγκα του J.S. Bach

B) Ένα Choral του C. Franck

Γ) Ένα έργο επιλογής του υποψηφίου

 
 

Διεύθυνση Παιδικής, Σχολικής και Νεανικής Χορωδίας

Διδάσκουσα: Χριστίνα Καλλιαρίδου, μέλος Ε.Ε.Π. (kalliaridou@ionio.gr)

Η ύλη γνωστοποιείται με ανακοίνωση, μετά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

 

Ενημέρωση: 22-07-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας