Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπληρωτής Kαθηγήτης Ευστάθιος Μακρής

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπληρωτής Kαθηγήτης Ιωάννης Τουλής

Γραμματεία
Προϊσταμένη Γραμματείας - Διδακτικό προσωπικό
Δημητρούλα Κούρκουλου - τηλ.: 26610 87524 | e-mail: mika@ionio.gr

Προπτυχιακοί Φοιτητές - Πρωτόκολλο
Θεόδωρος Μήτσης - τηλ.: 26610 87522 | fax: 26610 26024 | e-mail: music@ionio.gr

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες
Αικατερίνη Μπούζη - τηλ.: 26610 87523 | fax: 26610 26024 | e-mail: kaiti@ionio.gr

Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής
Μαρία Ασλανίδη - τηλ.: 26610 87731 | e -mail: aslanidi@ionio.gr

Τεχνική Υπηρεσία
-

Γραφείο Φύλακα - Φωτοτυπείο
Τηλ: 26610 87530

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη