Μητρώα - Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη

Το παραπάνω συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη