Κωνσταντίνος Καρδάμης

Αντικείμενο: Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 1079/13-7-2020/τ. Γ΄
Τηλέφωνο: 2661087537
Fax: 2661087573
Email: kardamis@ionio.gr
Website: http://users.ionio.gr/~kardamis/

Καρδάμης Κωνσταντίνος

O Κώστας Καρδάμης αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου το 2000 εκπονώντας πτυχιακή εργασία στον τομέα της Νεοελληνικής Μουσικής Ιστορίας (επιβλέπων: καθ. Χάρης Ξανθουδάκης).

Το 2002 ως υπότροφος του «Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή» έλαβε τον τίτλο του Master in Advanced MusicalStudies από το Royal Holloway, University of London (επιβλέπων: καθ. David Charlton). To 2006 απέκτησε διδακτορικό τίτλο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τίτλος διατριβής: Ο "προσολωμικός" Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του (επιβλέπων: καθ. Χάρης Ξανθουδάκης).

 

Έχει συνεργαστεί με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και συμμετέχει σε πανελλήνια καιδιεθνή συνέδρια, δημοσιεύοντας παράλληλα μελέτες σχετικές με την ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής, ιδιαίτερα αυτής του 18ου και 19ου αιώνα, και του μουσικού θεάτρου.Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η μουσική για πνευστά όργανακαι η διάδραση μουσικής, κοινωνίας και πολιτικής.

 

Από το 2002 εργάζεται στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής του ιδίου τμήματος, της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Μουσικός Λόγος και της ελληνικής επιτροπής της RILM, καθώς και Γενικός Επιμελητής της σειράς Μνημεία Νεοελληνικής Μουσικής. Από το 2003 έχει αναλάβει την επιμέλεια του Αρχείου και του Μουσείου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας.

 

Στις παράλληλες δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνεται η ενασχόλησή του με ταχάλκινα πνευστά. Η σχέση του με την τούμπα, αποτέλεσμα των πρώιμων μουσικών εμπειρίώντου στον χώρο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, ενισχύθηκε με τον θετικότερο τρόποκατά τη φοίτησή του στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, αλλά δεν ξεπερνά τα όρια του καλώς εννοούμενου ερασιτεχνισμού. Έχει παρακολουθήσει ωδειακά μαθήματα με τον Νικ. Ζερβόπουλο και τον Γιωρ. Ραράκο, από την τάξη του οποίου έλαβε και πτυχίο. Συμμετείχε σεσεμινάρια τούμπας των Γιώρ. Ραράκου, Hed. Jan Renes και Roger Bobo, καθώς και μουσικής δωματίου (Melos Brass, Fred Mills, Ben van Dijk, Walter Hilgers). Είναι συντονιστής του Ιonian Brass Quintet, μέλος του Just Tuba Quartet, ενώ υπήρξε μουσικός της Egham BrassBand (Λονδίνο).

 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ionio.gr/~kardamis/

Ενημέρωση: 29-02-2016

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας