Ιωάννης Σαμπροβαλάκης

Αντικείμενο: Κλαρινέτο
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 160/22-1-2024/τ. Γ΄
Email: samprovalakis@ionio.gr

Σαμπροβαλάκης Ιωάννης

Ενημέρωση: 14-02-2024

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας