Μίτσυ Ακογιούνογλου

Αντικείμενο: Μουσικοθεραπεία και Συμπεριληπτικές Μουσικές Πρακτικές
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1168/18-5-2022/τ. Γ΄
Τηλέφωνο: 2661087522
Email: akoyunoglou@ionio.gr

Ακογιούνογλου Μίτσυ

gr  pdf.png  Ακογιούνογλου Μίτσυ: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 106.26 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

                                               Ακογιούνογλου   Μίτσυ

Αντικείμενο:

Μουσικοθεραπεία και Συμπεριληπτικές Μουσικές Πρακτικές

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΦΕΚ Διορισμού:

1168/18-5-2022/τ. Γ΄

Τηλέφωνο:

26610-87503

Email:

akoyunoglou@ionio.gr

www:

https://music.ionio.gr/gr/department/staff/494-akogiounoglou/

Ώρες γραφείου:

Δευτέρα, 14:30 – 16:00

 

Διδασκόμενα  Μαθήματα

·         [MUS329] Παιδαγωγικά Ι: Θέματα-Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής

·         [MUS515] Μουσική στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

·         [MUS809] Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία

·         [MUS901] Διπλωματική Εργασία Ι

·         [MUS1001] Διπλωματική Εργασία ΙΙ

·          

·          

Σπουδές / Εκπαίδευση 

2020: Post-Doctoral Researcher, ΙόνιοΠανεπιστήμιο

2014: PhD, Μουσικοθεραπεία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2006: Δίπλωμα πιάνου, Ωδείο Athenaeum

1990: Master of Music, Music Therapy, Michigan state University

1987: Bachelor of Music, Music Therapy, Michigan state University

1985: Πτυχίο Πιάνου, Εθνικό Ωδείο

 

 

Ερευνητικό Έργο (ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις)

·         Akoyunoglou, Μ. & Domnina, N.  (2021). “Corona-lessons” for reaching socially disadvantaged in the hybrid music classroom. In M. Pabst-Krueger & A. Ziegenmeyer (eds.), Perspectives for music education in schools after the pandemic (pp. 61-71), Publication of Music Teacher Associations in Europe.

·         Akoyunoglou, M. (2020). Exploring the function of the female lamenter in the bereavement process: A case study in Chios Island, Series Musicologica Balcanica, 1(1) (2020).

·         Ακογιούνογλου, Μ. (2020). Μεταδιδακτορική μελέτη. «Η γυναίκα θρηνωδός στον ατομικό και συλλογικό πόνο της απώλειας: Η αφηγηματική ταυτότητα της Χιώτισσας μοιρολογίστρας και η ‘Φωνή’ της στη θεραπευτική διεργασία του πένθους», ΤΜΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (επιβλέπουσα Ι. Ετμεκτσόγλου)

·         Ακογιούνογλου, Μ. (2020). Το μοιρολόι τα νεώτερα χρόνια σε χωριά της Χίου (μια διαχρονικά συλλογική τέχνη απέναντι στο θάνατο). Στο Ε. Καλλιμοπούλου & Α. Θεοδοσίου (επιμ.), Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: Εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις (σσ. 313-338). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

·         Ακογιούνογλου, Μ. (2019). Ο «κύκλος της μουσικής» με παιδιά πρόσφυγες στη Χίο: Περιγραφή και απολογισμός δράσεων τριών ετών. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί, Πρακτικά, 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. (94-101).

·         Ακογιούνογλου, Μ., Ετμεκτσόγλου, Ι. & Παπανικολάου, Ε. (2019).  Μουσικοθεραπεία: Μία σύντομη αναφορά στην εκπαίδευση. Στο Λ. Γιώτης, Δ. Μαραβελής, Α. Πανταγούτσου & Ε. Γιαννούλη (επιμ.), Η Συμβολή των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης στην Ψυχιατρική Θεραπευτική (σσ. 356-359). Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος ΒΗΤΑ.

·         Ακογιούνογλου, Μ. (2018). Μουσικοθεραπεία για ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες στο κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων (ΒΙΑΛ) στη Χίο: μία μελέτη περίπτωσης. Σε συνεργασία και ανάθεση/χρηματοδότηση από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Ελλάδας.

·          

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

·         Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση του μαθήματος της μουσικής

·         Συμπεριληπτική μουσική εκπαίδευση

·         Καθολικός σχεδιασμός στο μάθημα της μουσικής

·         Μουσική στην κοινότητα

·         Μουσικοθεραπεία με ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες

·         Συμβουλευτική μουσικοθεραπεία πένθους

·         Το χιώτικο μοιρολόι στη διεργασία του πένθους

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2020-σήμερα: Διδάσκουσα, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2018-2020: Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών , Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2020-σήμερα: Διδάσκουσα, ΚΕΔΙΒΙΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2016-σήμερα: Διδάσκουσα, ΠΜΣ, Μουσική Παιδαγωγική, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

1991-σήμερα: Καθηγήτρια Πιάνου, Ωδείο Αιγέας/Φίλιππος Νάκας, Χίος

1991-σήμερα: Μουσικοθεραπεύτρια, Ωδείο Αιγέας/Φίλιππος Νάκας, Χίος

1993-2008: Μουσικός, συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου

 

 

*Ενδεικτική παράθεση χρονολογιών.

Ενημέρωση: 07-11-2022

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας