Αλεξάνδρα Μπαλάντινα

Αντικείμενο: Εθνομουσικολογία
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1173/24-7-2020/τ. Γ΄
Email: abalandina@ionio.gr

Μπαλάντινα Αλεξάνδρα

Ενημέρωση: 14-02-2024

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας