Ιωάννης Αρβανίτης

Αντικείμενο: Μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 434/7-2-2024/τ. Γ΄
Email: iarvanitis@ionio.gr

Αρβανίτης Ιωάννης

Ενημέρωση: 14-02-2024

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας