Ρεγγίνα Σαλτάρη

Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής
Βαθμίδα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]

ESPA

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Σαλτάρη Ρεγγίνα

gr  pdf.png  Σαλτάρη Ρεγγίνα: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 111.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Ρεγγίνα Σαλτάρη (PhD) διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μαθήματα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής καθώς και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσική Παιδαγωγική» του Τμήματος. Έχει επίσης διδάξει στο αγγλόφωνο τμήμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσική Παιδαγωγική» στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πρόγραμμα «Η ψηφιακή τεχνολογία στη μουσική-ηχητική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατέχει τιμητική θέση ερευνήτριας στο Institute of Education, University of London. Μελετά τα πιθανά θετικά οφέλη της χρήσης των μουσικών παιχνιδιών με παιδιά πρόσφυγες, καθώς και με παιδιά με δυσλεξία. Είναι διδάκτωρ του ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μουσική Παιδαγωγική από το Institute of Education, University of London. Η διδακτορική της διατριβή ήταν εθνογραφική και διερεύνησε την κουλτούρα των μουσικών παιχνιδιών των παιδιών σε ελληνικές σχολικές αυλές. Τα ακαδημαϊκά-ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις πολυτροπικές προσεγγίσεις στη μουσική εκπαίδευση, στην εθνογραφία ως ερευνητική μεθοδολογία στη μουσική παιδαγωγική, σε ζητήματα ακουστικής οικολογίας, σε διαπολιτισμικές πρακτικές και πρακτικές άτυπης διδασκαλίας και μάθησης της μουσικής. Έχει εργαστεί σε σχολεία στην Ελλάδα και στο Λονδίνο ως καθηγήτρια μουσικής, βιολιού, αγγλικών και ελληνικών. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME), της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μουσική στα Σχολεία (EAS), του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Ακουστική Οικολογία (WFAE) και της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. saltari@ionio.gr

Διδασκόμενα μαθήματα:

 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία [MUS605]
 • Μουσική στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [MUS611]
 • ΠΜΣ-Μουσική Παιδαγωγική: Μουσικοί πολιτισμοί, κοινωνία και εκπαίδευση [Υ4]
 • Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών [DMS201]

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις και επιστημονικό έργο

 • Saltari, R. (υπό έκδοση). Communication in children’s musical games: Reports from Greek school playgrounds. In M. Petrović. & I. Malberg. (Eds.) Music & Meaning - European Perspectives on Music Education, EPoME, Vol. 12. Innsbruck: Helbling Publishing. ISBN 978-3-7113-0530-5
 • Saltari, R., & Kokkidou, M. (2024). Rethinking the music curriculum theories: Towards an updated comprehensive student-centred approach. Research on Preschool and Primary Education, 2(1), 8–19. https://doi.org/10.55976/rppe.2202412048-19
 • Σαλτάρη, Ρ., & Διονυσίου, Ζ. (2023). Διερευνώντας τα μουσικά παιχνίδια των παιδιών: από τη λαογραφία στην εθνογραφία. Μουσικοπαιδαγωγικά. 21, 6-19, Ε.Ε.Μ.Ε.
 • Saltari, R., (2023). The benefits of multimodal analyses for children’s musical games: Case studies from Greek school playgrounds. In R. Brittin (Ed.), Proceedings of the 29th International Seminar of the ISME Research Commission, July 11-15 2022, University of Queensland, Brisbane. ISME
 • Saltari, R., & Welch, G. (2022). Exploring the culture of Greek children’s musical games in the school playground: An ethnographic study. Research Studies in Music Education, 45(1), 174–188. https://doi.org/10.1177/1321103X211061978
 • Σαλτάρη, Ρ., Ετμεκτσόγλου, Ι., Ευθυμίου, Σ., & Κοκκινομηλιώτη, Λ. (2023). «Σταχτάρες, το ηχόσημο της Κέρκυρας»: Μία μουσικοθεατρική παράσταση στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας και οι επιδράσεις της στον υπό διαμόρφωση οικολογικό εαυτό. Στο Θ. Ράπτης & Ε. Περακάκη (Επιμ.), Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ταυτότητες, Αξίες. Πρακτικά του 9ου διεθνούς συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (pp. 259-268). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. ISBN: 978-618-83465-9-8
 • Σαλτάρη, Ρ. (2020).Τα μουσικά παιχνίδια των παιδιών στην ελληνική σχολική αυλή: εθνογραφική έρευνα. Ιόνιο Πανεπιστήμιο [Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή] https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47555

Σπουδές-Εκπαίδευση

 Διδακτορικό στη Μουσική Παιδαγωγική, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2020)

Μεταπτυχιακό στη Μουσική Εκπαίδευση, Institute of Education, University of London, UK (2014)

Qualified Teacher Status, General Teachers Council of England (2010)

Δίπλωμα βιολιού, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης(2008)                   

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης (2005)

Ανώτερα Θεωρητικά, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (2003)

Ενημέρωση: 01-04-2024

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας