Ζωή Διονυσίου

Αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1767/4-10-2019/τ. Γ΄
Τηλέφωνο: 2661087503
Fax: 2661087503
Email: dionyssiou@ionio.gr

Διονυσίου Ζωή

gr  pdf.png  Διονυσίου Ζωή: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 452.11 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

 Ζωή Διονυσίου

 

 

Αντικείμενο:

Μουσική Παιδαγωγική

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΦΕΚ Διορισμού:

ΦΕΚ 1767/τ. Γ'/ 4-10-2019

Τηλέφωνο:

26610-87503

Email:

dionyssiou@ionio.gr, dionyssiou@gmail.com

www:

https://music.ionio.gr/gr/department/staff/255-dionyssiou/

Ώρες γραφείου:

Παρασκευή, 10:00 – 11:00

 

 

 

Διδασκόμενα  Μαθήματα

 

 

[MUS314] Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη

 

 

[MUS329] Παιδαγωγικά Ι: Θέματα – Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής

 

 

[MUS407] Διδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής

 

 

[MUS702] Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση

 

 

[MUS901] Σεμινάριο Έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής

 

 

[MUS1001] Διπλωματική Εργασία Ι

 

 

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική»/ «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα»

 

 

Σπουδές / Εκπαίδευση 

 

 

2002: PhD, Μουσική Παιδαγωγική, Institute of Education University of London

 

 

1995: MA, Μουσική Παιδαγωγική, Institute of Education University of London

 

 

1993:  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

Ερευνητικό Έργο (ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις)

 

 

Διονυσίου, Ζ. (2020). «Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος». Στο Α. Μνιέστρης, Κ. Παπαρρηγόπουλος, και Δ. Σαρρής (Επιμ.), Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση» (σσ. 111-120). Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας & Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. http://sound.sch.gr/acouexpedu/

 

 

Διονυσίου, Ζ. (2019). «Αναπτύσσοντας τη μουσικότητα των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση: το πρωτόκολλο μουσικότητας του προγράμματος MusiChild.» Στο Λ. Στάμου (επιμ.), Διαλεκτική και πρωτοπορία στη μουσική παιδαγωγική (σσ. 109-132). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.).

 

 

Ετμεκτσόγλου, Ι., Διονυσίου, Ζ., & Μνιέστρης, Α. (2019). Για μια εκπαίδευση βασισμένη στον ήχο: Ακούγοντας, Κατανοώντας και Συν-δημιουργώντας το Ηχοτοπίο Στο Οποίο Ζούμε. Erasmus+ “The Soundscape in which we live”. Κέρκυρα: Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

 

Κωτσοπούλου, Δ. & Διονυσίου, Ζ. (2019). H άτυπη μάθηση της μουσικής σε τρεις μαχαλάδες των Ρομά στην Ελλάδα: Λάρισα, Φάρσαλα, Νέα Ηράκλεια Σερρών. Μουσικοπαιδαγωγικά, 17, 107-120.

 

 

Διονυσίου, Ζ. (2018). H επικοινωνιακή μουσικότητα στα ελληνικά παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα, Μουσικοπαιδαγωγικά, 16, 49-68.

 

 

Διονυσίου, Z. (2018). Ερευνώντας το παιδικό παραδοσιακό τραγούδι στην Κέρκυρα, Κερκυραϊκά Χρονικά, 12: 65-78 (Πρακτικά 10ου Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου, Τόμος: Μουσική – Γλώσσα – Πολιτιστική Παράδοση, Επτανησιακή Διασπορά). Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών.

 

 

Anselmi, P., Dionyssiou, Z., Epelde, L. A., Etmektsoglou, I., Hughes, P. S., Pieridou Skoutella, A. (2017). Early Childhood Music Education in the Mediterranean: Raising children’s musicality, evaluating music learning and raising teachers’ preparation. Erasmus+ K2: “Early Childhood Music Education in the Mediterranean”, Nicosia: Cyprus Centre for the Research and Study of Music (C.C.R.S.M.).

 

 

Dionyssiou, Z. & Fytika, A. (2017). “Musical concerts for young children in Greece”. International Journal of Community Music, 10(3), 317-326, doi: 10.1386/ijcm.10.3.317_1

 

 

Διονυσίου,  Ζ. (2016). Βασικές έννοιες της προφορικότητας στην παραδοσιακή ή λαϊκή μουσική: Παραδοσιακή μουσική και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη μουσική εκπαίδευση. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ. 176-185). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

 

 

Dionyssiou, Z. (2011). “Music-learning and the formation of local identity through the Philharmonic Society wind bands of Corfu”. Στο L. Green (Επιμ.), Learning, Teaching, and Musical Identity: Voices across Cultures (pp. 142-155). Indiana University Press.

 

 

 

 

 

Ερευνητικά / Καλλιτεχνικά Ενδιαφέροντα

 

 

Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία

 

 

Διδακτική της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής

 

 

Μουσικά παιχνίδια και παιχνιδοτράγουδα

 

 

Μουσική στην κοινότητα

 

 

Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση

 

 

Μουσική και διακαλλιτεχνικότητα

 

 

Ανάπτυξη μουσικοπαιδαγωγικού υλικού για διδακτική χρήση

 

 

 

 

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 

 

2018-σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

 

2011-2018: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

 

2006-2011: Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

 

2002-2005: Διδάσκουσα Μουσικής Παιδαγωγικής (Π.Δ. 407), Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

 

2004-05: Συμβασιούχος Ειδική Επιστήμων στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου.

 

 

1994-2002: Δασκάλα και Νηπιαγωγός σε ελληνικά κοινοτικά σχολεία του Λονδίνου (εργασία μερικής απασχόλησης).

 

 

       

 

Ενημέρωση: 08-04-2022

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας