Επικοινωνία
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραμματεία ΤΜΣ: +30 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: +30 26610 87523
Fax: +30 26610 26024
Web: music.ionio.gr    E-mail: music@ionio.gr

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ: 26610 87522
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: 26610 87523
Βιβλιοθήκη: 26610 87551
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη