Επικοινωνία
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραμματεία ΤΜΣ: +30 26610 87522, +30 26610 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ: +30 26610 87523, +30 26610 87527
Fax: +30 26610 26024
Web: music.ionio.gr    E-mail: music@ionio.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη