Λίστα φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα ERASMUS

Social Media
Δημοσίευση: 31-01-2018 12:12 | Προβολές: 1244

Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως έχουν αποφασιστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανέρχονται στους δεκαέξι (16). Ο υπολογισμός του μέσου όρου και των ECTS έγινε με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό αρχείο της γραμματείας, όπως διαμορφώθηκαν στις 17-01-18, για να συμπεριληφθούν μαθήματα που τυχόν δεν είχαν καταχωρηθεί οι βαθμοί τους στα αρχεία μέχρι τις 18-12-2017 που ήταν η λήξη της προθεσμίας της αίτησης.

Συνεπώς γίνονται δεκτές οι 16 αιτήσεις. Η αίτηση της φοιτήτριας Μπακαλάκου Δροσιάς δεν έγινε δεκτή α) επειδή δεν βρίσκεται ακόμα στο πρόγραμμα κατεύθυνσης της μονωδίας, αλλά είναι σε προπαρασκευαστικό στάδιο και β) δεν έχει όλα τα συνημμένα έγγραφα που απαιτούνται.

Λόγω των πιεστικών προθεσμιών εγγραφής και των αυστηρών κριτηρίων επιλογής που υπάρχουν στα ιδρύματα υποδοχής, δίνεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φοιτητές να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα σχετικά DEMO της δουλειάς τους στα ιδρύματα της 1ης, 2ης και 3ης επιλογής τους (όπως αναφέρονται στην αρχική αίτησή τους) ταυτόχρονα, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Εάν γίνουν δεκτοί σε περισσότερα ιδρύματα, θα επιλέξουν το ένα εξ αυτών. Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα ενημερώσει σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για την τελική επιλογή και θα προβεί στη σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την τελική έγκριση.


Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει το κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τη λίστα των φοιτητών με σειρά προτεραιότητας, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που έχουν επίσης αποφασιστεί και αναρτηθεί.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Υποβολή της ηλεκτρονικής οριστικής αίτησης φοιτητών Erasmus 2019-20
Δημοσίευση: 05-02-2019 15:24 | Προβολές: 2984
Έναρξη: 05-02-2019 |Λήξη: 15-02-2019
[Έληξε]