ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Σαξόφωνο και Τζαζ

ShareThis
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:48 | Προβολές: 3077
Έναρξη: 18-05-2009 |Λήξη: 18-07-2009
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ 274/15-04-2009, τ. Γ΄

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σαξόφωνο και Τζαζ».

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Γεώργιος Αναργύρου, τηλ.: 26610–87527).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2009 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.


Κέρκυρα, 18 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Καθηγητής Δημήτριος Μαραγκόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας