ΤΜΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.407/80

Social Media
Δημοσίευση: 09-11-2018 13:51 | Προβολές: 1655
Έναρξη: 09-11-2018 |Λήξη: 16-11-2018
[Έληξε]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2018-2019:
«Κόρνο»
«Κλαρινέτο»
«Τζαζ Ντραμς»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 16η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, Παλαιό Φρούριο 49100, Κέρκυρα, τηλ. 26610 87524 , 2661087522 & 26610 87542.

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος

Δημητρούλα Κούρκουλου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα