Ανακοίνωση δικαιούχων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2019-2020

ShareThis
Δημοσίευση: 07-11-2019 16:36 | Προβολές: 6196

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - Α' ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανακοινώνουμε τον πίνακα με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Ο Πίνακας προέκυψε σε εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της Κοι-νής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, λόγω μειω-μένης χρηματοδότησης. Η ανωτέρω ΚΥΑ έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: (ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-Ν1Γ).

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο από την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, επιδεικνύοντας υποχρεωτικά την ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Συνημμένο: Α' πίνακας δικαιούχων σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ενημέρωση: 07-11-2019


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - Β' ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι παρακάτω φοιτητές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με την ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: (ΑΔΑ: Β4ΛΜ9-Ν1Γ), πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 για να δώσουν τον αριθμό της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας.

Συνημμένο: Β' πίνακας δικαιούχων σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ενημέρωση: 07-11-2019


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ (μόνο οικονομικά κριτήρια)

Ανακοινώνουμε συμπληρωματικό πίνακα με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο από την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, επιδεικνύοντας υποχρεωτικά την ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Συνημμένο: Γ' συμπληρωματικός πίνακας δικαιούχων σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (μόνο οικονομικά κριτήρια)
Ενημέρωση: 07-11-2019


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας