Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (Π.Δ. 407/80) για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Social Media
Δημοσίευση: 02-03-2007 00:25 | Προβολές: 1669
Έναρξη: 15-02-2007 |Λήξη: 15-03-2007
[Έληξε]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, επιστημόνων, αναγνωρισμένου κύρους κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής εμπειρίας για την διεξαγωγή διδακτικού και επιστημονικού έργου και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του Προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες μαθημάτων του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006 – 2007:

Αρχαία Ελληνική Μουσική

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 15 Μαρτίου 2007 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87522 και 87527, fax : 26610 26024.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ


Επιστροφή
Σχετικά Νέα