ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Μουσική Παιδαγωγική

ShareThis
Δημοσίευση: 06-05-2010 14:36 | Προβολές: 2026
Έναρξη: 14-04-2010 |Λήξη: 14-06-2010
[Έληξε]

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΕΚ 181/09-03-2010, τ. Γ΄

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική».

Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 491 00 Κέρκυρα, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Γεώργιος Αναργύρου, τηλ.: 26610–87527).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2010 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 14 Απριλίου 2010

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Καθηγητής Δημήτριος Μαραγκόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας