Ανακοίνωση του κ.Θ.Λώτη για την εξέταση του μαθήματος "Μουσική Πληροφορική"

Social Media
Δημοσίευση: 17-09-2020 08:29 | Προβολές: 386

Το μάθημα ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα εξεταστεί από τον κ Ε . Εμμανουήλ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει και στην ημερομηνία που έχει ορίσει


Επιστροφή