Ανακοίνωση της κ.Μ.Ντούρου ***Διευκρινίσεις επί των αποτελεσμάτων της εμβόλιμης εξεταστικής (11.09.20) και ανακοίνωση επαναληπτικής εξέτασης στις 29.09.20***

Social Media
Δημοσίευση: 21-09-2020 13:20 | Προβολές: 665
Έναρξη: 21-09-2020 |Λήξη: 02-10-2020
[Έληξε]
  1. Οι παρακάτω φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται για επανεξέταση στις 29.09.20 ως εξής:

Θεωρητικό μέρος

Μ2019083

Μ2013055 

Ντικτέ 

Μ2019045  (επίσης δεν έχει βαθμό στο σολφέζ)

Μ2019047

Μ2019068

Μ2019070

Μ2019083

Μ2019091

Μ2012025

  1. Ο παρακάτω φοιτητής πέρασε το θεωρητικό μέρος του μαθήματος και το ντικτέ και καλείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης:

Μ2019094

 

Τέλος, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθεί ως εξής:

 

Ντικτέ: ώρα: 12.00-13.00 (γραπτά)

Θεωρητικό μέρος: ώρα:13.00-15.00(προφορικά)

Πρακτικό μέρος: ώρα:18.00-20.00

 

Θα αποσταλεί σύντομα ο σχετικός σύνδεσμος zoom.

Φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά συμμετοχή στις εξετάσεις και που δεν έχουν εγγραφεί στο μάθημα (open eclass) δεν θα γίνονται δεκτοί στην εξέταση. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτά γραπτά φοιτητών που δεν είναι παρόντες στο zoom.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

  • Πριν την προσέλευση στην εξέταση οι φοιτητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο ή ποια μέρη του μαθήματος έχουν υστερήσει και άρα οφείλουν να εξεταστούν, οπότε πρέπει να έχουν ενημερωθεί από τις αντίστοιχες αναρτημένες διευκρινίσεις.
  • Γραπτά που δεν υποβάλλονται εγκαίρως δεν γίνονται δεκτά.

 

Η Διδάσκουσα

Μαρία Ντούρου


Επιστροφή