Ανακοίνωση για Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής

Social Media
Δημοσίευση: 20-01-2021 13:48 | Προβολές: 465

Κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2020-21 οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής, παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά σχετική πρόταση στις διδάσκουσες κα Ζωή Διονυσίου και κα Μίτσυ Ακογιούνογλου, η οποία θα περιλαμβάνει:

α) Τη βαθμολογία τους σε όλα τα Προαπαιτούμενα μαθήματα και τα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

β) Το προτεινόμενο θέμα της διπλωματικής

γ) Σύντομη ερευνητική πρόταση με περιγραφή της ιδέας, ερευνητικά ερωτήματα, πιθανή μεθοδολογία και σχετική βιβλιογραφία (5 πηγές σε APA)

 

Ημερομηνία Κατάθεσης Προτάσεων: 7 Φεβρουαρίου 2021 στα email: dionyssiou@gmail.com, mitsiako@gmail.com

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΤΜΣ, για τη δήλωση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή καθώς και όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα (Κατεύθυνση Μουσικών Επιστημών), εκτός αν βρίσκονται «επί πτυχίω».

 

Κριτήρια πληρότητας της πρότασης: 

Βαθμολογία σε προαπαιτούμενα μαθήματα

Συνάφεια θέματος με το αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής

Ποιότητα Πρότασης (ερευνητική προσέγγιση, ακαδημαϊκή γραφή)

 


Επιστροφή