13ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ShareThis
Δημοσίευση: 23-02-2021 12:54 | Ενημέρωση: 04-10-2021 09:08 | Προβολές: 4179
Σημαντική Ημερομηνία: 23-02-2021
[Έληξε]
image

12.11.2021: Ο σύνδεσμος για την διαδικτυακή παρακαλούθηση/συμμετοχή στο 13 Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο είναι ο εξής:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=md661b138ae88df3308bf0170014fb4fe
Meeting number: 2731 327 7521
Password: qiPapWSV573

Ειδικά για τις πρωινές Παράλληλες Συνεδρίες του Σαββάτου 20.11 και της Κυριακής 21.11 οι σύνδεσμοι έχουν ως εξής:

Για τις Συνεδρίες 6α, 7α, 9α και 10α:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=md661b138ae88df3308bf0170014fb4fe
Meeting number: 2731 327 7521
Password: qiPapWSV573


Για τις Συνεδρίες 6β, 7β, 9β και 10β:

https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=m23212233bb889bbd039dfa55679f39ff
Meeting number: 2730 813 3113
Password: 8H3Fcbtfht9

 

8.11.2021: Οι σύνδεσμοι για τη διαδικτυακή συμμετοχή και παρακολούθηση του συνεδρίου θα κοινοποιηθούν μέχρι τις 12.11.2021

4.10.2021, Ενημέρωση για τη διεξαγωγή του συνεδρίου: Σε κοινή συνεδρίαση της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής την 1η Οκτωβρίου 2021 αποφασίστηκε το συνέδριο να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Η επιλογή αυτή κρίθηκε ως η πλέον αρμόζουσα δεδομένων των προβλέψεων περί διεξαγωγής συνεδρίων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως αυτές καταγράφονται στην σχετική ΚΥΑ της 13.9.2021 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β', αρ. 4206, 12.9.2021, Παράρτημα 13). Για τις λεπτομέρειες της εξ αποστάσεως διεξαγωγής θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

13ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας

Κέρκυρα, 19-21 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση συμμετοχής

 

Τα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής και μουσικολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προβαίνουν για δέκατη τρίτη συναπτή χρονιά στην διοργάνωση του καθιερωμένου και ιδιαιτέρως επιτυχημένου ετήσιου μουσικολογικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Το 2021 ο θεσμός αυτός φιλοξενείται στην Κέρκυρα.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώραν, ειδικότερα, από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021. Φέτος η συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης προσφέρει την αφορμή και για το θεματικό τίτλο του Συνεδρίου, δηλαδή «Μουσική και Επανάσταση». Με τον συγκεκριμένο τίτλο επιχειρείται να προκληθεί η παρουσίαση επιστημονικών κειμένων που θα εξερευνούν τη διττή και αμφίδρομη σχέση μεταξύ μουσικής και επαναστάσεων μέσω ενός ποικίλου φάσματος προσεγγίσεων. Ενδεικτικά: αυτονόητη είναι η σύνδεση της τέχνης των ήχων με την πολιτική, κοινωνική, οικονομική ή άλλη πλευρά των διαφόρων επαναστατικών κινημάτων, όχι μόνο της Ελληνικής Επανάστασης. Από την άλλη, επαναστάσεις έχουν εκδηλωθεί και μέσα στην ίδια τη μουσική (εμφάνιση νέων τεχνοτροπιών, αντισυμβατικές συνθετικές τεχνικές, νεωτερικές μουσικολογικές και αισθητικές ή φιλοσοφικές προσεγγίσεις, κατασκευή νέων οργάνων κ.α.) αναδιαμορφώνοντας καταλυτικά το άκουσμα και την επιτελεστική δυναμική της. Το πεδίο που δημιουργείται μέσω της δυναμικής σύνδεσης συμβατικού/νεωτερικού σε σχέση με τη μουσική είναι ευρύτατο και ποικίλο επιτρέποντας, αυτονοήτως, και πλειάδα άλλων προσεγγίσεων. Φυσικά, θα μπορούν να αποσταλούν και προτάσεις μη σχετιζόμενες με την παραπάνω θεματική του συνεδρίου, το οποίο προσφέρει βήμα στην παρουσίαση της τρέχουσας επιστημονικής έρευνας στον τομέα της μουσικής στην Ελλάδα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και σε αυτό καλούνται να συμμετάσχουν με εικοσάλεπτες εισηγήσεις:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης Ιονίου και Ιωαννίνων, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία έχουν ειδικότητα και άμεση συνάφεια προς το αντικείμενο του συνεδρίου.
  • Διδάκτορες μουσικολογίας και ειδικοί μελετητές, κάτοχοι ακαδημαϊκής θέσης ή μη (υπό προϋποθέσεις).*
  • Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές μουσικολογίας (υπό προϋποθέσεις).*

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου ανακοίνωσης, περίληψης (150-200 λέξεων) και σύντομου βιογραφικού σημειώματος (100-200 λέξεων) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2021. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: conf.eme2021@gmail.com .

 

Γενική συντονίστρια του συνεδρίου

Αναστασία Σιώψη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου

Πάνος Βλαγκόπουλος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Κοκκώνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γιώργος Σακαλλιέρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Φούλιας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

Σπύρος Δεληγιαννόπουλος

Κώστας Καρδάμης

Μαρία Ντούρου

Αναστασία Σιώψη

Νίκος Τσούχλος

 

*   Διδάκτορες μουσικολογίας, ειδικοί μελετητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές μουσικολογίας γίνονται δεκτοί στο συνέδριο μόνο κατόπιν έγκρισης των προτάσεών τους από την επιστημονική επιτροπή. Προς τον σκοπό αυτόν, όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 να αποστείλουν τίτλο ανακοίνωσης, περίληψη (150-200 λέξεων), βιογραφικό σημείωμα (100-200 λέξεων), αλλά και – πέραν αυτών – ένα πιο εμπεριστατωμένο κείμενο πρότασης (μία πιο εκτενή και “εμπλουτισμένη” περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης, με άλλα λόγια, εκτάσεως 300-400 λέξεων), το οποίο θα τεθεί στην κρίση των μελών της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Οι τελικές αποφάσεις της επιτροπής θα έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερομένους μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Διατμηματικό Συνέδριο 2017: Παραλλαγές, Επεξεργασίες, Μεταμορφώσεις [01-03/12/2017]
Δημοσίευση: 06-02-2017 12:02 | Προβολές: 10457
Έναρξη: 01-12-2017 |Λήξη: 03-12-2017
[Έληξε]
Συνέδριο: "Φιλαρμονικές Ορχήστρες στην Ελλάδα και την Κύπρο: Πραγματικότητα και Προοπτικές"
Δημοσίευση: 03-02-2016 12:19 | Προβολές: 1693
Σημαντική Ημερομηνία: 10-02-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 169.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης Συνεδρίου
Mέγεθος: 169.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
ΤΜΣ: Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο [Κέρκυρα, 30/10 – 1/11 2015]
Δημοσίευση: 07-10-2015 14:01 | Ενημέρωση: 31-10-2015 10:59 | Προβολές: 4419
Έναρξη: 30-10-2015 |Λήξη: 01-11-2015
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πρόγραμμα συνεδρίου
Mέγεθος: 918.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας