Ανακοίνωση για την ενημερωτική συνάντηση των φοιτητών της κατεύθυνσης της "Σύνθεσης"

Social Media
Δημοσίευση: 22-03-2021 10:41 | Προβολές: 655

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΜΣ

Η ενημερωτική συνάντηση σε σχέση με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΜΣ για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για την κατεύθυνση της Σύνθεσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου στις 17:30. Οι κωδικοί zoom για τη σύνδεση στη συνάντηση είναι οι παρακάτω:

 

Επιστροφή