Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ

Social Media
Δημοσίευση: 13-04-2021 15:11 | Προβολές: 426
Έναρξη: 10-03-2021 |Λήξη: 20-03-2021
[Έληξε]

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη το έτος σπουδών, τον μέσο όρο βαθμολογίας και την επίδοση στη συνέντευξη, η επιτροπή για την επιλογή μιας φοιτήτριας ή ενός φοιτητή αποτελούμενη από τους κ.κ Θεόδωρο Λώτη (Αναπλ. Καθηγητής), Ζωή Διονυσίου (Αναπλ. Καθηγήτρια), Δημήτριο Κτιστάκη (Επ. Καθηγητής) για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ κατέταξε τους/τις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες στην παρακάτω σειρά επιλογής:

  1. A.M: Μ2017082
  2. (1ος επιλαχών) A.M: Μ2016102
  3. (2ος επιλαχών) A.M: Μ2017057
  4. (3ος επιλαχών) A.M: Μ2017076
  5. A.M: Μ2017103
  6. A.M: Μ2016001
  7. A.M: Μ2018120
  8. A.M: Μ2016036
  9. A.M: Μ2017093

 

ΑΠΕΣΥΡΑΝ: A.M: Μ2016031, A.M: Μ2017119


Επιστροφή