Ανακοίνωση του κ.Κ.Καρδάμη για την εξέταση του μαθήματος "Ιστορική Μουσική Ανθολογία ΙΙ"

Social Media
Δημοσίευση: 20-05-2021 13:41 | Προβολές: 506

Υπενθυμίζεται ότι για την συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος "Ιστορική Μουσική Ανθολογία ΙΙ" (Β΄ εξ.), εκτός από τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία και στο σύστημα exams@ionio.gr, είναι απολύτως απαραίτητο να έχετε εγγραφεί και στον λογαριασμό του μαθήματος στο OpenCourses, αφού μέσω αυτού θα πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία. Η εγγραφή στο OpenCourses θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την Τρίτη 15.6.2021.


Επιστροφή