Ανακοίνωση του κ.Κ.Καρδάμη για την εξέταση του μαθήματος "Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής"

Social Media
Δημοσίευση: 20-05-2021 13:43 | Προβολές: 629

Υπενθυμίζεται ότι για την συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος "Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής" (Ζ΄ εξ.), εκτός από τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία και στο σύστημα exams@ionio.gr, είναι απολύτως απαραίτητο να έχετε εγγραφεί και στον λογαριασμό του  μαθήματος στο OpenCourses, αφού μέσω αυτού θα πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία. Η εγγραφή στο OpenCourses θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την Κυριακή 31.5.2021.


Επιστροφή