Ανακοίνωση της κ.Δ.Τρυπάνη για την εξέταση των μαθημάτων της

Social Media
Δημοσίευση: 31-08-2021 12:21 | Προβολές: 355

Η προσθεσμία υποβολής για τους φακέλους του Σχεδιασμού Επαγγελματικής Εξέλιξης και των δύο μαθημάτων Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης Ι & ΙΙ καθώς και της Διπλωματικής ΙΙ είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής 24/09/2021.


Επιστροφή