Ανακοίνωση: Φοιτητές/τριες που εισάγονται στην κατεύθυνση Σύνθεσης-Ειδίκευση Ενόργανης & Φωνητικής Μουσικής

Social Media
Δημοσίευση: 12-10-2021 13:51 | Προβολές: 664

Η επιτροπή διδασκόντων ομόφωνα αποφάσισε ότι οι φοιτητές που εισάγονται στην Κατεύθυνση Σύνθεσης -  Ειδίκευση Σύνθεσης Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής, είναι οι παρακάτω:

Μ2019031
Μ2018126
Μ2017075
Μ2019090
Μ2019030

Επιστροφή